Samen groeien...


U BESLIST

De kosten voor een persoonlijk aansluiting voor de boekhouding is € 25,- per maand.

Mijn uurtarief is €30 maar kunt u zelf grotendeel terug verdienen. 

Dat kan door no-hands accounting, financieel inzicht en een marktgerichte aanpak.

Ik kan voor u een begroting maken of een geprognotiseerde balans, verlies en winstrekening.

Dan krijgt u een indruk van de te verwachtte opbrengsten, kosten en vereiste financiering.

Voor meer informatie of overleg kom ik graag langs.

 

 

E-mailen
Bellen